Miljöpolicy

Att värna om miljön är något som vi på Södra Dalarnas Mark & Bygg AB prioriterar högt och vi följer självklart de lagar och förordningar som finns inom miljöområdet .Vi utför regelbundna egenkontroller och arbetar ständigt för att minska miljöbelastningen från transport , maskiner och kontor.

Med högsta kvalitet i fokus ställer vi miljökrav på våra leverantörer. Vi strävar hela tiden efter att välja produkter som ger minsta möjliga miljöpåverkan och prioritera material som kan återanvändas eller återvinnas . Hantering av avfall och miljöfarligt gods sker på ett kontrollerat och säkert sätt.

Några exempel på våra aktiviteter för att minska miljöpåverkan

¤ Information och utbildning för personal om vår miljöpolicy

¤ Digital dagbok för att minska pappershanteringen

¤ Samåkning

¤ Planerade materialinköp för att minska transporter

¤ Förnyad maskinpark och bilar

¤ Användande av miljöklassade kemikalier

¤ Källsortering på arbetsplatser och kontor

¤ Samordnade transporter till miljöstation