Tjänster

Vi på Södra Dalarnas mark & bygg AB , kan hjälpa er med

Hus -och Industrigrunder

Batong plattor till garage och sommarstugor

Snickeri , montering och tillbyggnad

VA ,LPS-tryckavloppssystem ,trekammarbrunn med infiltration

Parkeringar , uppställningsplaner & lekplatser

Plattläggning och stensättning

Pool & dammar