Galleri

Arbete med Sjöledning
Mursättning & stenläggning
Markarbetena vid Biltema rullar vidare….

Brofästena vid Söppenmyren börjar komma på plats.

Nylagd garageuppfart
Omgjord infart och entré .
Nyplantering
Planteringen efter 1 år