070 375 44 31 kontoret@sdmark.se

Miljöpolicy

 

Att värna om miljön är något som vi på Södra Dalarnas Mark & Bygg prioriterar högt och vi följer självklart de lagar och förordningar som finns inom miljöområdet. Vi utför regelbundna egenkontroller och arbetar ständigt med att minska miljöbelastningen från transport, maskiner och kontor.

Med högsta kvalitet i fokus ställer vi miljökrav på våra leverantörer. Vi strävar hela tiden efter att välja produkter som ger minsta möjliga miljöpåverkan och prioritera material som kan återanvändas eller återvinnas. Hantering av avfall och miljöfarligt gods sker på ett kontrollerat och säkert sätt.

Aktiviteter för att minska miljöpåverkan

Exempel:

  • Information och utbildning för personal. Samt UE om vår miljöpolicy.
  • Övergå tilldigital dagbok för att minimera pappershanteringen, både på kontor och arbetsplats.
  • Samåkning under arbetstiden för att minimera utsläpp från fordon.
  • Planera materialinköp, för att minska transporter.
  • Förnya våran maskinpark, maskiner samt bilar.
  • Vi använder miljöklassade kemikalier.
  • Källsortering på både arbetsplats och kontor.
  • Samordnade transporter till miljöstation