070 375 44 31 kontoret@sdmark.se

Vintern har tagit ett stadigt grepp om Bergslagen men vi jobbar på som vanligt. Vi har inlett ett samarbete med som hjälper oss att borra i berget under vägen för ledningsschakten i Kölnäs.

Vi har varit tvungna att flytta på gubbarna i Larsbo pga tjäle i vägarna och att vi fick ett akut uppdrag i Saxdalen. Där håller vi på och byter vatten- och avloppsledningar eftersom de gamla ledningarna har orsakat magsjuka i byn tidigare i vinter.   

Vi har jobbat både dag och natt för att minimera driftstopp för de boende i området.
Men så fort vädret tillåter kommer vi att återgå till Larsbo för att färdigställa det nya avloppssystemet och reningsanläggningen där.

Nya projekt för våren är bl a att anlägga ett nytt vatten- och avloppssystem i Backbotten mellan Sörbo och Vad, bygga ut ledningsnätet i Backbyn och gräva nytt vatten- och avloppssystem mellan Björsjö och Snöån.