070 375 44 31 kontoret@sdmark.se

Södra Dalarnas Mark & Bygg hjälper dig med:

Hus- och industrigrunder
Bottenplatta till garage eller sommarstuga
VA, LPS-tryckavloppssystem, trekammarbrunn med infiltration, elledningar
Parkeringar, uppställningsplaner, lekparker
Plattläggning och stensättning
Gräv- och schaktarbeten