070 375 44 31 kontoret@sdmark.se

Information om ROT-avdrag

Vi på Södra Dalarnas Mark & Bygg utför många olika typer av arbeten. Här nedan följer några exempel på våra tjänster som medger rotavdrag.

Allmänt om ROT avdrag.

Arbeten som medger rotavdrag (skattereduktion) kan bara göras på fastigheter som du äger. T ex din bostad eller ditt fritidshus. Det är endast arbetskostnaden för reparationer, underhåll samt om- och tillbyggnader som räknas som rotarbeten. Du får inte skattereduktion för att bygga ett helt nytt hus eller för om-/tillbyggnad av nybyggda hus. Som nybyggt hus räknas hus som är fem år eller yngre.

 • Ombyggnad och reparation av altan (om den är sammanbyggd med byggnaden) medger rotavdrag.
 • Borrning och installation av bergvärme medger rotavdrag.
 • Borrning/grävning av brunn medger rotavdrag.
 • Dränering av grunder medger rotavdrag. Även arbetskostnaden för att återställa marken ger rätt till rotavdrag förutsatt att återställningsarbetet sker i direkt anslutning till dräneringen.
 • Nedgrävning av elledningar ger rätt till rotavdrag.
 • Nedgrävning av ledningar för bredband och liknande på den egna tomten ger rätt till rotavdrag.
 • Nedgrävning av ledningar för fjärrvärme ger rätt till rotavdrag.
 • Åtgärder för att förhindra till exempel fukt i krypgrund medger rotavdrag.
 • Installation av infiltrationsanläggning eller infiltrationsbädd ger rätt till rotavdrag.
 • Grävning av jordvärme ger rätt till rotavdrag.
 • Indragning av kommunalt vatten och avlopp till äldre bostadsbyggnad ger rätt till rotavdrag.
 • Nedgrävning av ledningar för vatten och avlopp ger rätt till rotavdrag. Även arbetskostnaden för att återställa marken i ursprungligt skick ger rätt till rotavdrag förutsatt att arbetet sker i direkt anslutning till rotarbetet.
 • Rotavdrag medges för om- och tillbyggnad av äldre hus förutsatt att större delen av den ursprungliga byggnadsstommen behålls. Detta gäller även vid större tillbyggnader.
 • Reparation eller byte av entrétrapp ger rätt till rotavdrag.
 • Nedgrävning av en trekammarbrunn medger rotavdrag.

Läs mer om ROT på Skatteverkets sida.