070 375 44 31 kontoret@sdmark.se

– Den nya återvinningscentralen byggd med Verti-Block blev jättebra! Och den kostade
mindre än lösningen  vi först hade tänkt ha. 
Det säger Anders Hammarbäck.
Han är produktionsledare på det kommunala bolaget WBAB i Ludvika och
Smedjebacken i södra Dalarna.
Läs mer…