070 375 44 31 kontoret@sdmark.se

Så har ytterligare ett år passerat. Några av oss har blivit lite tjockare medan andra har blivit lite smalare. Alla har dock blivit ett år äldre vilket de har fyllt med erfarenhet och kunskap. Södra Dalarnas Mark & Bygg växer och utvecklas. Vi har utökat och förnyat vår vagnspark med bland annat ett par flottar för sjöarbeten. Alla gubbar har gått alla kurser som krävs och vårt ständiga miljöarbete går framåt. Vi är ett företag med sikte på framtiden!